•       Specialisaties

Oefentherapie Lisse
Oefentherapie Lisse

Wat doet de oefentherapeut?

Moeite met zitten, staan, lopen of werken? Als oefentherapeut houden we mensen in beweging door ze te leren beter te bewegen. We helpen u uw lichaamshouding te verbeteren zodat u zelf uw lichamelijke klachten kan verhelpen of voorkomen.

De oefentherapie is gericht op de gehele lichaamshouding en het optimaal functioneren in het dagelijkse leven. Het probeert mensen bewust te maken van eigen gewoontes, houdingen en bewegingen en daar verandering in aan te brengen als dit klachten geeft. Het is gericht op het wegnemen van klachten door het kwalitatief verbeteren van het bewegingspatroon.

U leert dus gezond te bewegen en de oefentherapeut is daarbij uw coach. U leert om de klachten te begrijpen, er adequaat op te reageren, zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijke voorkomen worden.

Misschien loopt u al een tijd met klachten die steeds maar weer terugkomen en waarbij u vermoedt dat het ook met uw eigen gedrag, uw eigen manier van bewegen of uw houding te maken heeft. U moet er alleen maar net achter zien te komen waar het nu fout gaat. Wij kunnen met u uw houdings- en bewegingspatronen analyseren en u coachen om het beter te gaan doen.

Wat behandelen wij?

Hier volgt een opsomming van wat wij ondermeer behandelen, staat uw klacht/ziektebeeld er niet bij bel ons dan gerust om te vragen wat we voor u kunnen doen.

foto  Rug- en bekkenklachten
foto  Nek- en schouderklachten
foto  Hoofdpijn
foto  RSI/KANS
foto  Houdingsafwijkingen bij kinderen
foto  Scoliose
foto  Reumatoïde artritis
foto  Arthrose
foto  Spanningsklachten en ademhalingsproblemen
foto  Fibromyalgie
foto  Hyperventilatie
foto  Slaapproblemen
foto  Incontinentie
foto  Werkgerelateerde klachten
foto  Psychosomatische klachten

Oefentherapie voor kinderen

Zit uw zoon onderuitgezakt op de stoel, hangt uw dochter over de tafel?
Zakt de rug van uw kind in, heeft het een kromme rug, of juist hol?
Oefentherapie speciaal gericht op kinderen kan klachten voorkomen.

Bij oefentherapie voor kinderen leer ik aan u als ouder, hoe u uw kind (van 6 - 14 jaar) kunt begeleiden naar een betere houding. Samen met uw zoon/dochter leert u in zes lessen de aandachtspunten voor een goede houdingsopbouw. Heeft u een puber in huis die nekklachten krijgt van het laptop-gebruik, hoofdpij heeft na al het huiswerk, of schouderklachten bij het sporten?
Laat hem of haar een afspraak maken en we gaan kijken hoe het anders kan. Op een ontspannen en leuke manier werken aan een sterke rug en een gezonde houding in de toekomst!

Wilt u meer lezen over oefentherapie en de behandelmethode kijk op www.vvocm.nl

Terug naar boven

Slaaptherapie

Slecht slapen is een veelgehoorde klacht die wij heel regelmatig tegenkomen bij patiënten die we behandelen vanuit algemene oefentherapie, het Netwerk Chronische Pijn en de psychosomatiek. Tussen het voorschrijven van slaapmedicatie en het verwijzen naar een slaapkliniek is het aanbod van effectieve eerstelijnsbehandelmethoden beperkt. Omdat er wél structurele oplossingen zijn voor het verbeteren van de nachtrust hebben wij ons hier de afgelopen periode in bijgeschoold d.m.v. opleiding tot slaaptherapeut. Vanaf heden begeleiden wij mensen met:
- Inslaapproblemen
- Doorslaapproblemen
- Te vroeg wakker worden
- Nachtelijk piekeren
- Postoperatieve slaapproblemen
- (Langdurig) gebruik van slaapmedicatie.

Tijdens 5 á 10 oefentherapeutische behandelingen werken we samen aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van zijn nachtrust beïnvloeden: slaapdruk, bioritme en arousal. De therapie vraagt enige zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Daar staat tegenover dat het behandelresultaat zich meestal vrij snel aandient.
Ook het afbouwen van slaapmedicatie kan met slaaptherapie ondersteund worden. Die patiënten krijgen een aantal handvatten die de slaagkans aanzienlijk vergroten.
De behandeling van slaapstoornissen wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Terug naar boven

Valtraning

Valt u wel eens? Struikelt u met regelmaat?
Bent u bang om te vallen? Staat u niet stabiel op uw benen?

Deze valtraining zal u helpen:

Een valpartij kan grote gevolgen hebben, vooral bij ouderen of bij mensen met een aandoening. Buiten de kans op botbreuken is vooral de angst die na een val ontwikkelt wordt een belemmerde factor in het bewegen. Mensen krijgen meer angst om te bewegen, waarbij activiteiten vermeden worden en de conditie achteruit gaat. Uiteindelijk zou dit ook kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks leven.

U kan de valtraining nu volgen in praktijk Boot en Broersen onder begeleiding van Loes Verhoeven, oefentherapeut Mensendieck en voormalig judoka.
Samen trainen jullie naar het doel: 'De angst voor een val aanzienlijk verminderen en het risico om te vallen af laten nemen.' U zal in staat zijn om vanuit staande houding, voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts te kunnen vallen op een dunne mat.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Terug naar boven

Werkplekadvies

Weet u ook niet hoe u aan het eind van de dag zitten moet?
Tilt u met een juiste houding?
Is uw werkplek ergonomisch verantwoord?

Wij coachen u naar een vitale werkplek en gezond gedrag!
Het advies kan zowel individueel als voor een onderneming aangevraagd worden. Het kan ook een onderdeel zijn vanuit de algemene oefentherapie behandeling. Het uitgangspunt in onze werkwijze is het nastreven van de gewenste gedragsverandering van de werknemer op de werkvloer gericht op het voorkomen van fysieke klachten. De werkplek kan variëren van statisch tot dynamisch. Bijvoorbeeld een kantoor omgeving of een productiebedrijf.

Wij laten zien waar de risico's met het oog op het ontstaan van lichamelijke klachten schuilen. Veranderingen en verbeteringen kunnen daarbij deels door ergonomische aanpassingen op de werkplek worden gerealiseerd. Wij maken u of de medewerkers bewuster van een goede werkhouding en de juiste werkplekinrichting. Beide therapeuten hebben zich in deze richting bijgeschoold, Majuschka met de opleiding ergonomie en Loes met een opleiding tot werkplekadviseur.

Voor meer info kunt u bellen naar de praktijk.

Terug naar boven

Nek- en schouderklachten

Het werken met je armen en je nek zoals achter een beeldscherm het geval is, geeft vaak klachten als er ook maar iets in de (werk)plek zorgt voor spanning op de bovenste schouderspieren.
De stand van je hoofd daarbij is van enorm belang. De stand kan een kwestie van gewoonte zijn, maar ook het dragen van een bril of de lichtinval op het beeldscherm, het draagt allemaal bij tot het overmatig moeten gebruiken van spieren die er niet op gebouwd zijn.

Dus op den duur gaat het klachten geven in de vorm van spanning, verkorting, verzuring, beperkte bewegingen of hoofdpijn. De spieren van je nek en schouders hechten voor een groot deel aan op je achterhoofd, dus ligt hoofdpijn meestal in het verlengde van nek- en schouderklachten.

Werk je dan door de week veel achter een beeldscherm en ga je in het weekend ontspannen, dan geeft dat juist klachten. Om dat bewust te worden, te begrijpen en er iets aan te kunnen doen, daar werken we graag aan. Soms is de oplossing heel simpel, soms is het proces wat tijdrovender maar we komen er samen achter wat er anders zou moeten. Zodat je weer pijnvrij kunt werken of juist ontspannen.

Terug naar boven

Stress-management

In de maatschappij waarin we nu leven is er sprake van enorm veel prikkels;
Geluid, licht, luchtjes, beeld waar we naar kijken, telefoons, meningen.

Ons brein moet dat allemaal kunnen volgen of in ieder geval een tijd doen alsof dat lukt. Als we "overprikkeld" raken, kunnen we dat in eerste instantie niet goed benoemen. Ons lijf gaat dan aangeven dat we het eigenlijk niet meer voor elkaar kunnen krijgen om alle prikkels goed te verwerken.

Het is per mens enorm verschillend hoe we daarmee omgaan. De één gaat slechter slapen, de ander eet zich vol, maar waar het om gaat is dat je je bewust wordt van de stress die je lijf niet meer goed kan geleiden.

We leren je weer om te gaan met prikkels, misschien wat aan te passen zodat je lijf de kans krijgt het weer op te pakken en zodoende op een betere balans uit te komen.

Terug naar boven

Bekkenklachten

Bekkenklachten worden vaak gekoppeld aan zwangerschap of aan de periode na een zwangerschap. In de praktijk hebben we de ervaring dat het heel erg gekoppeld is aan lage rugklachten, liesklachten, heuppijn.

Als je al jarenlang je bekken op een ongunstige manier belast, krijg je op den duur bekkenklachten. Die kunnen heel wisselend van plek zijn; links en rechts onderin de rug, aan beide heupzijdes, in de billen, in het binnenbeen gebied, in de lies of uitstralend naar beide of één bovenbeen.
Dan is er geen echte reden geweest in je dagelijks leven om klachten te krijgen het is alleen een uiting van jarenlange ongunstige belasting.

Als je weer gebruik gaat maken van een gunstige stand van de lage rug, van het goed bewust worden van je korset spieren, van het leren timen van aanspannen van het korset, dan wordt duidelijk dat de klachten te maken met alles rondom het bekken en de druk die daarop gezet wordt in het dagelijks leven.

Terug naar boven

Bekkenbodemklachten

Via het bekkenbodem gebied wordt heel veel aangestuurd, waar je je meestal helemaal niet bewust van bent. Als je bekkenbodem niet goed functioneert en hetzij te gespannen of te slap is, komen daar veel klachten vandaan. Dat kan een hele tijd duren voordat zich dat openbaart en daarbij zijn incontinentie klachten de bekendste. Maar ook pijn tijdens zitten, fietsen, tijdens of na seks. Rugklachten, heupklachten, binnenbeen klachten.

Het is vaak een enorme drempel om dan hulp te zoeken. Voor ons is het echter dagelijks werk en de manier van werken rondom de bekkenbodem zul je ervaren als heel gewoon, het is alleen zaak er niet lang mee door te lopen, zoek hulp en ga ermee aan de slag.

Mensen ervaren het achteraf vaak als heel vanzelfsprekend en als iets waar ze veel eerder mee hadden moeten komen.

Terug naar boven

Lage rugklachten

Bij lage rugklachten is er meestal een patroon van wisselende klachten geweest dat al jaren voortduurt. Soms rugpijn, door je rug gaan, een beetje aanpassen en voorzichtig doen en dan gaat het wel weer. Vaak horen we dat mensen al jaren dit patroon ondervinden en dat ze er pas iets aan gaan doen als de periodes elkaar te snel gaan opvolgen of als ze de rugpijn niet meer weg krijgen.

Heel vaak hebben de klachten te maken met de stand van de lage rug. Als die stand wordt volgehouden gedurende lange tijd (bijv. onderuit zitten)dan kan de rug en zijn beschermende korset niet goed meer reageren als er druk op gezet wordt. Of als er tegelijk gedraaid en gebogen moet worden. Samen gaan we dan kijken wat er van de rug gevraagd wordt, wat het patroon is hoe dit meestal wordt uitgevoerd en dan maken we een plan hoe we dit gaan verbeteren.

Kennis over hoe komt dit, wat gebeurt er en hoe zou die rug beter af zijn, dat gaat je helpen om het verband te gaan zien en er bewust van te worden wat de rug beter zou maken. Bij de één is dat vooral kracht, bij de ander is dat de samenwerking tussen bekkenbodem, buikspieren en lage rug activiteit. De ademhaling speelt hier altijd een centrale rol in. Tijdens de behandelingen is daar altijd aandacht voor.


Terug naar boven